Eleccions per a la constitució de l’assemblea general i per a l’elecció de president de la Federació.


Normativa

Resolució de la consellera, el decret 86/2008 i  la llei 14/2006


Documentació electoral

Quadre de característiques, reglament electoral i calendari electoral


Censos

Censos dels estaments i circumscripcions


Avals

Avals dels diferents estaments i circumscripcions


Documents